การดูแลรักษาบ้าน
การสร้างเสาบ้าน สามารถเปลี่ยนสิ่งไม่ดี ให้ธุรกิจคุณปังได้

การสร้างเสาบ้าน สามารถเปลี่ยนสิ่งไม่ดี ให้ธุรกิจคุณปังได้

การสร้างเสาบ้าน สามารถเปลี่ยนสิ่งไม่ดี ให้ธุรกิจคุณปังได้

 

                  เสาบ้านคือองค์ประกอบสำคัญสำหรับการสร้างบ้าน เพราะเสาบ้านที่ดีและมีลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการก่อสร้างบ้านนั้น สามารถช่วยแบกรับน้ำหนักทั้งหมดของตัวบ้านได้อย่างแข็งแรง คงทน โดยหากมีการสร้างเสาบ้านที่ไม่ถูกต้องตามหลักการสร้างบ้าน ก็อาจทำให้บ้านทั้งหลังแบกรับน้ำหนักมากเกินไป ไม่มีความสมดุลในการสร้างเสาบ้านแต่ละเสา ซึ่งอาจเป็นบ่อเกิดของปัญหาบ้านพัง บ้านทรุดได้

                  โดยการก่อสร้างเสาบ้านนั้น เป็นส่วนสำคัญที่สื่อถึงการสร้างบ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ยด้วย ทั้งนี้เพราะความแข็งแรงของเสาบ้าน รวมถึงความถูกต้องของลักษณะเสาบ้าน จะช่วยทำให้ทุกคนในบ้านมีความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการมีความรักสามัคคีกันในระหว่างสมาชิกของครอบครัวด้วย โดยการสร้างเสาบ้านที่ดีตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ควรมีลักษณะดังนี้

การสร้างเสาบ้าน สามารถเปลี่ยนสิ่งไม่ดี ให้ธุรกิจคุณปังได้

                  ลักษณะการสร้างเสาบ้านที่ดี ที่สามารถตอบโจทย์เจ้าของบ้านที่ทำธุรกิจ

                  การสร้างบ้านสำหรับคนจีนหรือผู้ที่นิยมการสร้างบ้านให้ถูกต้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้น มักจะคำนึงถึงเสาบ้านเป็นหลักในการสร้างบ้าน ทั้งนี้เพราะเสาบ้านเปรียบเสมือนพระเอกหรือตัวหลักของแบบแปลนบ้าน และยังเป็นสิ่งแรก ๆ ที่นักออกแบบบ้านต้องคำนึงถึงเพื่อรองรับน้ำหนักของตัวบ้าน สไตล์บ้านแต่ละชนิด เพื่อสร้างความสมดุลและความแข็งแรงให้บ้านมีความมั่นคง ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย โดยลักษณะของเสาบ้านบางชนิดเป็นลักษณะที่ไม่ควรสร้าง เป็นลักษณะเสาบ้านที่ควรหลีกเลี่ยง มีดังนี้

การสร้างเสาบ้าน สามารถเปลี่ยนสิ่งไม่ดี ให้ธุรกิจคุณปังได้

                  เสาบ้านที่มีลักษณะไม่เท่ากันในแต่ละเสาของบ้าน

                  เสาบ้านลักษณะนี้มักจะมีดีไซน์ที่เน้นความทันสมัยเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงเน้นลูกเล่นและดีไซน์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละเสา อาจจะมีลักษณะเสาที่มีขนาดแตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้งของเสานั้น หรืออาจมีลวดลายของเสาบ้านที่ต่างกันออกไป แต่สิ่งเหล่านี้อาจไม่มีผลต่อการสร้างบ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ยเท่าไรนัก แต่หากเสาบ้านมีความสูงที่มีความแตกต่างกันมากอย่างชัดเจน เช่น เสาบ้านของตัวบ้านบริเวณหน้าบ้านมีความเตี้ยหรือมีความสูงน้อยกว่าเสาบ้านที่อยู่บริเวณโซนด้านหลังบ้าน ถือว่าเป็นการสร้างบ้านที่ไม่ถูกต้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ย เพราะจะเป็นการเปิดรับพลังงานลบ เป็นพลังงานที่จะทำให้คนในบ้านเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ นำพาความทุกข์มาให้ทุกคนในบ้าน

การสร้างเสาบ้าน สามารถเปลี่ยนสิ่งไม่ดี ให้ธุรกิจคุณปังได้

                  สำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัว ควรเลือกการสร้างเสาบ้านให้มีขนาดใหญ่เท่ากัน และมีความสูงเสมอกันตลอดบ้านทั้งหลัง และควรมีลวดลายประกอบเสาบ้านแต่ละเสาเพื่อแสดงถึงความมั่งคั่งและความมั่นคงด้วย โดยตามศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นนิยมสร้างเสาบ้านที่มีลวดลายมังกรพันรอบตัวเสา เพื่อสื่อถึงความไหลรื่น การทำกิจการ ธุรกิจที่ราบลื่น ประสานงานไหลคล่องตัว หากใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจและต้องการสร้างบ้านเพื่อเสริมดวงด้านนี้โดยเฉพาะ แนะนำให้สร้างเสาบ้านตามลักษณะที่เรากล่าวมานี้

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น