ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่
ก่อนจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย อย่าลืมนึกถึงฤกษ์ยามที่ส่งผลต่อพลังงานที่ดีด้วย

ก่อนจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย อย่าลืมนึกถึงฤกษ์ยามที่ส่งผลต่อพลังงานที่ดีด้วย

ก่อนจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย อย่าลืมนึกถึงฤกษ์ยามที่ส่งผลต่อพลังงานที่ดีด้วย

 

                  การจัดบ้านให้ถูกต้องตามหลัก โหราศาสตร์ หรือหลัก ฮวงจุ้ย ที่ดีนั้น ไม่ใช่เพียงแต่การจัดบ้านหรือการจัดโครงสร้างให้ถูกต้องตามหลักในเรื่องชัยภูมิ ทิศทางเท่านั้น แต่การจัดบ้านให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยที่สามารถส่งผลดีให้เกิดขึ้นต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวนั้น ต้องคำนึงถึงเรื่องเวลาที่เหมาะในการจัดฮวงจุ้ยด้วย ทั้งนี้เพราะเรื่องของเวลาหรือฤกษ์ยามที่ดีในการจัดฮวงจุ้ยจะสามารถส่งผลให้เกิดการส่งพลังงานในด้านดีได้มากกว่าการจัดฮวงจุ้ยโดยไม่คำนึงถึงเรื่องฤกษ์ยามที่เหมาะสม ดังนั้นก่อนการจัดบ้านให้ถูกต้องทั้งในด้านโครงสร้าง ทิศทาง และรายละเอียดต่าง ๆ ภายในบ้าน ย่อมต้องคำนึงถึงฤกษ์ยามที่เหมาะสมในการจัดบ้าน เพื่อส่งให้พลังงานที่ดีและพลังงานที่เสริมพลังงานในด้านดีให้แก่บ้านแต่ละหลัง ช่วยกระตุ้นสิ่งดี ๆ ให้ยิ่งดียิ่งขึ้นด้วย

ก่อนจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย อย่าลืมนึกถึงฤกษ์ยามที่ส่งผลต่อพลังงานที่ดีด้วย

                  ฤกษ์ยามที่เหมาะสม แตกต่างกันไปในบ้านแต่ละหลัง

                  ฤกษ์ยามที่ดี และเหมาะสมกับบ้านแต่ละหลังนั้นย่อมมีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทำเลของบ้านแต่ละหลัง ความชงหรือการถูกโฉลกของวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้านและยังรวมไปถึงสมาชิกทุกคนที่จะอาศัยอยู่ในบ้านด้วย ดังนั้นทำเลบ้านและสมาชิกผู้อยู่อาศัยในบ้านที่แตกต่างกัน ก็ย่อมส่งผลให้ฤกษ์ยามที่เหมาะสมในการจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ยเพื่อส่งพลังงานที่ดีให้บ้านของคุณนั้นย่อมแตกต่างกันไปด้วย ทั้งนี้ให้คุณเปิดหาข้อมูลด้วยการนำวันเดือนปีเกิดหรือทำเล เรื่องของทิศทางบ้านของตนเองก่อนการหาฤกษ์ยามที่เหมาะสมในการจัดบ้านในแต่ละครั้งด้วย

ก่อนจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย อย่าลืมนึกถึงฤกษ์ยามที่ส่งผลต่อพลังงานที่ดีด้วย

                  อย่างที่กล่าวมาในเบื้องต้นว่าบ้านแต่ละหลังมีฤกษ์ยามในการจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ยที่ต่างกัน เช่นเดียวกับฤกษ์ดีในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ การเปิดกิจการค้าขายต่าง  ๆ หรือแม้แต่ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป รวมทั้งแม้จะเป็นการทำกิจกรรมในบุคคลคนเดียวกันก็ตาม แต่หากเป็นการทำกิจกรรมที่แตกต่างกันไป ก็ย่อมมีฤกษ์ยามดีที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น ๆ แตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นการจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ยทีดีในแต่ละครั้งนั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องโครงสร้างของบ้าน ทิศทางของบ้าน ทำเล องศาต่าง ๆ แล้ว ยังต้องคำนึงถึงเรื่องปีหรือช่วงอายุของเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยด้วย เพื่อการเสริมพลังงานที่ดีให้แก่การจัดบ้านและช่วยให้คนในบ้านอยู่อย่างมีพลัง และมีพลังงานที่ดีรายล้อมอยู่รอบบ้านของคุณนั่นเอง

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น