ฮวงจุ้ยบ้าน
 จัดฮวงจุ้ยบ้านตามหลักหยินหยาง คืออะไร สำคัญอย่างไร?

 จัดฮวงจุ้ยบ้านตามหลักหยินหยาง คืออะไร สำคัญอย่างไร?

 จัดฮวงจุ้ยบ้านตามหลักหยินหยาง คืออะไร สำคัญอย่างไร?

 

                  การจัดบ้านให้ถูกต้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ยไม่ใช่การใช้เครื่องรางหรือของขลังใด ๆ มาใช้ในการจัดบ้าน รวมทั้งไม่ใช่การใช้วัตถุใด ๆ ที่เป็นของขลังหรือความเชื่อทางหลักโหราศาสตร์มาจัดหรือตั้งประดับไว้ในบ้าน หากแต่เป็นการจัดบ้านตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยที่เน้นการตกแต่ง การเปลี่ยนทิศทาง หรือการใช้สิ่งของต่าง ๆ การก่อสร้างบ้านด้วยโครงสร้างที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยและการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์สิ่งของต่าง ๆ ประดับไว้ยังจุดต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม โดยยังคงคำนึงถึงเรื่องความสวยงามและตอบโจทย์การใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้อย่างลงตัว ไม่ขัดข้องและสามารถดำเนินชีวิตในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข

 จัดฮวงจุ้ยบ้านตามหลักหยินหยาง คืออะไร สำคัญอย่างไร?

                  การจัดฮวงจุ้ยบ้านตามหลักหยินหยางคืออะไร?

                  หลัก หยิน หยาง ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยคือความสมดุลของสิ่งที่แตกต่างกันทั้ง 2 ด้าน ทั้งในด้าความเย็นและความร้อน สีดำและสีขาว ซึ่งเป็นสิ่งที่ต่างกันแบบสุดขั้ว แต่ด้วยศาสตร์ของหลักฮวงจุ้ยแบบจีน สามารถนำทั้งสองสิ่งที่ต่างกันมาก ๆ นี้มาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังเป็นการนำสิ่งที่ต่างกันสุด ๆ มาใช้เป็นอุปกรณ์ทางความเชื่อในเรื่องการสร้างสมดุลของชีวิต เพราะชีวิตของคนเราก็มีหลากหลายด้านเช่นเดียวกัน ซึ่งในแต่ละวันของคนเราก็ย่อมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีให้ได้ประสบพบเจอกันอยู่ทุกวัน รวมถึงนิยสัยใจคอของคนเราก็ย่อมมีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีเช่นกัน

ตามหลักหยินหยาง คืออะไร สำคัญอย่างไร?

                  ดังนั้นการจัดบ้านให้ถูกหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้น คือการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นแก่บ้านจากสิ่งที่มีอยู่ ด้วยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่การประยุกต์ใช้สิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์ทางหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยที่สุด โดยไม่ใช่การใช้สิ่งของเครื่องรางหรือของที่ถูกผลิตตกแต่งขึ้นมาเพื่อความเชื่อทางหลักนี้โดยเฉพาะ หากแต่เป็นการใช้สิ่งของที่มีอยู่ภายในบ้านที่มีอยู่เดิม การปรับปรุงโครงสร้างของตัวบ้าน รวมถึงการออกแบบบ้านเพื่อกำหนดให้แสงและลมเข้ามาสู่ตัวบ้านด้วยทิศทางที่ถูกต้องตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยด้วย ดังนั้นจึงเป็นการใช้สิ่งของที่มีอยู่แล้วในตัวบ้านเพื่อการสร้างสมดุลตามหลักหยิน หยางนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนทิศทางลมหรือแสง การใช้เฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ย หรือการประยุกต์ใช้สิ่งต่าง ๆ ตามหลักความเชื่อ แต่ทุกคนในบ้านยังคงสามารถใช้สอยสิ่งของที่มีอยู่เดิมได้อย่างลงตัว

 

                  การปรับเปลี่ยนศาสตร์ฮวงจุ้ยให้เกิดขึ้นภายในบ้าน จึงเป็นการปรับสมดุลที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวบ้านอันจะส่งผลให้คนในบ้านอยู่ด้วยความสุข ความมั่งคั่ง โดยลดการซื้อสิ่งของเพิ่มเติม หากแต่เป็นการปรับประยุกต์ใช้เฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งที่มีอยู่ภายในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น