ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่
ตั้งศาลพระภูมิแล้วดีอย่างไร

ตั้งศาลพระภูมิแล้วดีอย่างไร

ตั้งศาลพระภูมิแล้วดีอย่างไร

มีเจ้าของบ้านหลายท่านสงสัยว่าการตั้งศาลพระภูมิแล้วดีอย่างไร บางท่านพูดว่าการตั้งศาลพระภูมิแล้วเป็นการมีเจ้าที่เจ้าทางมาปกปักรักษา ทำให้บ้านและคนที่อยู่ในบ้านอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากสิ่งที่เป็นอัปมงคลมารบกวน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ไม่ได้ในทางรูปธรรม แต่หลายท่านก็เลือกที่จะทำ ทั้งนี้ก็เพื่อความสบายใจไม่เสียหายอะไร บางท่านก็บอกว่าไม่มีความแตกต่างกับการตั้งหรือไม่ตั้ง บางท่านก็บอกว่าการไม่มีศาลพระภูมิก็อยู่กันอย่างร่มเย็นดี ไม่เคยมีอันตรายใด ๆ มารบกวน บางคนที่อยู่คอนโด ซึ่งทางคอนโดมีศาลพระภูมิอยู่แล้ว แม้ไม่เคยนำดอกไม้หรือสิ่งของไปไหว้ แต่ก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกัน สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านมือสองซึ่งมีศาลพระภูมิอยู่แล้ว ก็ทำตามพิธีกรรมเพื่อขอมาอยู่อาศัยกับเจ้าที่เจ้าทาง ชีวิตก็เป็นปกติสุขดี ไม่เห็นมีเรื่องผิดปกติอะไร

ตั้งศาลพระภูมิแล้วดีอย่างไร

สิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นข้อคิดและเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ในทางโหราศาสตร์ มีความเชื่อว่าการตั้งศาลพระภูมิ ไม่ยว่าจะเป็นรูปแบบไหน สิ่งสำคัญควรทำให้ถูกต้องตามหลักการหรือให้เป็นไปตามศาสตร์แห่งความเชื่อในทางฮวงจุ้ยด้วย ซึ่งจะได้นำพาสิ่งที่ดีงามมาสู่ผู้ที่อยู่อาศัย ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรการตั้งศาลก็มีข้อดีมากว่าข้อเสียดังนี้

ตั้งศาลพระภูมิแล้วดีอย่างไร

  1. การตั้งศาลพระภูมิทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เกิดความเป็นสิริมงคลกับผู้อยู่อาศัยหรือสถานที่นั้น ๆ
  2. การปฏิบัติตามพิธีกรรมความเชื่อ หลังจากที่ได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เข้ามาสถิตในศาลแล้ว จะทำให้สถานที่นั้นมีผู้ดูแลให้การปกป้องรักษา ทำให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความสบายใจ ว่าจะต้องแคล้วคลาดอยู่รอดปลอดภัย
  3. สำหรับผู้ทำการค้าขาย ย่อมจะมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาใช้บริการเป็นประจำ ขึ้นอยู่ว่าเรารู้จักการให้ความเคารพบูชาสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น รวมไปถึงผีบ้านผีเรือน ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของการตั้งศาลพระภูมิด้วย
  4. เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้ที่อยู่อาศัยปฏิบัติแต่คุณงามความดีและทำในสิ่งที่ถูกต้อง ขยันในการทำสัมมาอาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกุศโลบายที่ทำให้เราอยู่ดีกินดีค้าขายคล่อง เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนั่นเอง

เมื่อความเชื่อเรื่องศาลพระภูมิมิใช่เรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้ในทางทั่วไป แต่ถ้าทำแล้วทำให้สบายใจ แต่ในทางตรงข้ามหากเราทำผิดวิธีก็จะนำมาซึ่งความไม่ดี ไม่งาม ไม่ถูกต้องมากกว่าการเกิดประโยชน์หรือความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษด้วย

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น