แต่งบ้าน
ตำแหน่งที่เป็นศูนย์รวมของบ้านที่เหมาะสมกับการสร้าง

ตำแหน่งที่เป็นศูนย์รวมของบ้านที่เหมาะสมกับการสร้าง

ตำแหน่งที่เป็นศูนย์รวมของบ้านที่เหมาะสมกับการสร้าง

                  ห้องสันทนาการของครอบครัวหรือห้องนั่งเล่น เป็นห้องที่สามารถรวมตัวกันของคนในครอบครัวได้แทบทุกช่วงอายุ เพราะเป็นห้องที่รวมตัวกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง และยังเป็นห้องที่เหมาะสมต่อการพูดคุย เจรจากันในครอบครัวด้วย ซึ่งการสร้างห้องนั่งเล่นหรือห้องสันทนาการในบ้านแต่ละหลัง ก็ต้องคำนึงถึงทิศทางของการจัดวางห้องให้ถูกต้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ยด้วย เพื่อการสร้างความสุขและช่วยเสริมความร่มเย็นให้กับคนในบ้าน และยังเป็นห้องที่เป็นศูนย์รวมความรักของทุกคนในบ้านด้วย

ตำแหน่งที่เป็นศูนย์รวมของบ้านที่เหมาะสมกับการสร้าง

                  ทิศที่เหมาะสมต่อการสร้างห้องนั่งเล่นหรือห้องสันทนาการภายในบ้าน

                  ทิศตะวันตกเฉียงใต้

                  เป็นทิศที่เหมาะสมต่อการสร้างห้องนั่งเล่นหรือห้องสันทนาการภายในบ้านเป็นอย่างยิ่ง เพระเป็นทิศที่มีพลังงานเชิงบวกอยู่มาก และเป็นทิศที่เกี่ยวกับการหนุนดวงในเรื่องความรัก ความสามัคคี ดังนั้นการวางแปลนห้องนั่งเล่นหรือห้องที่คนในครอบครัวมักจะมาทำกิจกรรมร่วมกันที่เหมาะสมที่สุด เพราะจะมีพลังงานเชิงบวกที่ดึงดูดความรักของทุกคนในบ้านให้เข้าหากัน และยังสามารถดึงดูดพลังงานแห่งความรักของคนทุกเพศทุกวัยภายในบ้านได้อย่างลงตัวอีกด้วย ซึ่งการใช้งานห้องนั่งเล่นหรือห้องสันทนาการร่วมกันในครอบครัวบ่อยครั้ง ก็จะยิ่งส่งพลังงานให้คนในบ้านมีความรักและสามัคคีกันมากขึ้นได้ด้วย

                  ทิศตะวันตก

                  เป็นทิศที่ตอบโจทย์การสร้างห้องนั่งเล่นหรือห้องที่สร้างไว้เพื่อกิจกรรมของเด็ก ๆ ในครอบครัว เพราะเป็นทิศที่มีพลังงานหนุนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ความแจ่มใส พลังงานเชิงบวกที่เหมาะสมต่อเด็กเล็กและเด็กโต ดังนั้นหากบ้านไหนที่มีการสร้างห้องทำกิจกรรมให้ลูก ๆ หรือเด็ก ๆ ในบ้าน แนะนำว่าควรเลือกสร้างห้องดังกล่าวไว้บริเวณทิศตะวันตกของตัวบ้าน เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเด็ก ๆ ปลุกความร่าเริงและกระตุ้นความสุขให้เด็ก ๆ เมื่อได้ทำกิจกรรมในห้องนี้ได้ด้วย

ตำแหน่งที่เป็นศูนย์รวมของบ้านที่เหมาะสมกับการสร้าง

                  ทิศใต้

                  เป็นทิศที่ไม่เหมาะสำหรับการสร้างห้องนั่งเล่นหรือห้องสันทนการของเด็ก ๆ เพราะจะมีพลังงานเชิงลบวนเวียนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้คนในบ้านเกิดการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างกัน มีการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในบ้านบ่อยครั้ง ทำให้คนในบ้านไม่อยากมาร่วมกิจกรรมกันในห้องนั่งเล่น สร้างความห่างเหินให้คนในครอบครัวได้ เป็นทิศที่ควรหลีกเลี่ยง

                  การจัดทิศทางของห้องนั่งเล่นที่ดีจะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวหันหน้ามาร่วมทำกิจกรรมระหว่างกันมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยหนุนความสุขให้กับคนในบ้าน ระหว่างทำกิจกรรมร่วมกันก็จะสัมผัสได้แต่ความสุข ความสนุกนั่นเอง

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น